上海 回到官网首页下载APP

快收藏!2018广东学考语文常考字音字形1000题

分享到:

长按二维码,免费领取高考一轮复习资料

~长按二维码即可关注~


一、读一读——字音

盘点一:多音字


1.着:zhuó 穿着/zháo 着迷/zhāo 着数/zhe 走着


2.折:zhē 折腾、把水折一折就凉了/zhé 攀折、折磨、转折、损兵折将、折中、折子戏、折扣等/shé ①断:绳子折了②亏损:折本、折耗③姓


3.粘:nián 粘稠/zhān 粘连


4.咽:yè哽咽/yān咽喉/yàn咽气


5.血:xuè 血压、血统、贫血、狗血喷头/xiě 流了点血


6.校:jiào 校对 / xiào 学校


7.纤:xiān 纤维、纤尘不染/qiàn 纤手、拉纤


8.吓:xià 吓唬/hè 恐吓、恫吓


9.提 tí提包/dī 提防


10.宿:sù 住宿/xiǔ 一宿/xiù 星宿


11.说:shuō说长道短/shuì游说/yuè说人


12.数:shù数量/shǔ 不可胜数 /shuò数见不鲜


13.识:shí知识/zhì博闻强识


14.盛:shèng 茂盛/chéng 盛饭


15.省:shěn俭省/xǐng省亲


16.塞:sāi 活塞/sài塞外/sè 搪塞


17.券:quàn入场券/xuàn拱券


18.强:qiáng强大/qiǎng强迫/jiàng 倔强


19. 期:qī 学期 /jī期年


20.炮:páo炮制/bāo炮羊肉/pào炮火


21.脉:mài叶脉/mò脉脉含情


22.模:mó劳模/mú字模


23.埋:mái埋没 /mán 埋怨


24.落:luò 降落/lào 落色/là 丢三落四


25.壳:ké 坚硬的外皮:核桃皮儿、鸡蛋皮儿、贝壳儿/qiào 坚硬的外皮:甲壳、地壳


26.解:jiě解剖/jiè 押解/xiè 解数


27.和:hé和平/hè和诗/huó和面 /huò和药/hú和牌


28.龟:guī 乌龟/jūn 龟裂(同“皲”)/qiū 龟兹


29.否:fǒu 能否、否定、否决、否认、否则等/pǐ 恶、坏:否极泰来


30.恶:è 恶劣/ě恶心/wù 可恶/ wū (叹词)


31.差:chā差错/chà差不多/chāi出差/cī参差


32.参:cān参观/cēn参差/shēn人参


33.卜: bǔ占卜 /bo 萝卜


34.薄:bó厚此薄彼/báo薄饼


35.泊:bó淡泊/pō湖泊


36.扁:biǎn扁担/piān一叶扁舟


37.辟:bì 复辟/pì 开辟


38.柏:bǎi柏树/bó柏林/bò黄柏


39.暴:bào暴跳如雷 /pù一暴十寒


40.腊:là 腊梅/xī 腊肉


41.喝:hē 喝水/hè喝彩


42.厦:shà 广厦/xià厦门


43.散:sàn 分散/sǎn 松散


44.逮:dài 逮捕/dǎi 逮蚊子


45.累: léi累赘/lèi 劳累/lěi累进


46.悄:qiāo 静悄悄/qiǎo 悄然无声


47.涨:zhǎng 涨价/zhàng 涨红


48.荷:hé 荷花/ hè 电荷


49.载:zǎi 记载/zài 载货


50.空:kōng空气/kòng亏空


盘点二:形近字


(1)绢juàn 捐juān (2)呕ǒu 抠kōu


(3)舂chōng 春chūn (4)韦wéi 苇wěi


(5)咂zā 砸zá (6)酉yǒu 晒shài


(7)窄zhăi 乍zhà (8)抿 mĭn 眠mián


(9)捺nà 奈nài (10)磬qìng 馨xīn


(11)吮shŭn 允yŭn (12)卒zú 啐cuì


(13)瓮wèng 翁wēng (14)缫são 巢cháo


(15)吠fèi 犬quǎn (16)涮shuàn 刷shuā


(17)拙zhuō 绌chù (18)槽cáo 糟zāo


(19)鬓bìn 滨bīn (20)硼péng 蹦bèng


(21) 祛qū 怯qiè (22)谬miù 廖liào


(23)昧mèi 味wèi (24)瞟piǎo 膘biāo


(25) 筛shãi 帅shuài (26) 癖pĭ 辟pì


(27)债zhài 责zé (28)瘦shòu 艘sǒu


(29)蕊ruǐ 芯xīn (30)攥zuàn 纂zuǎn


(31)蹿cuãn 窜cuàn (32)歼jiān 纤xiān


(33) 胚pēi 坯pī (34) 妄wàng 枉wǎng


(35) 踹chuài 喘chuǎn (36) 擦cā 察chá


(37)蹭cèng 僧sēng (38)饷xiăng 晌shăng


(39)绺liŭ 缕lǚ (40)侥jiăo 绕rào


(41)烁shuò 砾lì (42)眨zhă 贬biăn


(43)颇pō 剖pōu (44)撅juē 蕨jué


(45)跛bǒ 瘸qué (46)裴péi 斐fěi


(47)框kuàng 筐kuãng (48)焚fén 婪lán


(49)拎līn 岭lĭng (50)琼qióng 晾liàng


(51)缀zhuì 辍chuò (52)邻lín 领lǐng


(53)肘zhǒu 忖cŭn (54)窖jiào 窘jiǒng


(55)隋suí 髓suǐ (56)蛹yǒng 捅tǒng


(57)幂mì 幕mù (58)畦qí 畸jī


(59)财cái 柴chái (60)扔rēng 仍réng


(61)獭tă 癞lài (62)瘟wēn 蕴yùn


(63)拂fú 佛fó (64)凹āo 凸tū


(65)皱zhòu 邹zōu (66)栅zhà 珊shān


盘点三:形声字


皑皑 ái狭隘 ài 拗断 ǎo 捭阖 bǎi 稗官bài 包庇 bì 刚愎bì濒临 bīn 针砭 biān 屏气 bǐng 屏气 bǐng 停泊 bó 粗糙 cāo 嘈杂 cáo 刹那 chà 诌媚 chǎn 诌媚 chǎn 场院 cháng 驰骋 chěng 鞭笞 chī 痴呆 chī 叱咤zhà 踟蹰 chí 奢侈 chǐ 整饬 chì 炽热 chì 不啻 chì 憧憬 chōng 惆怅chàng 踌躇 chú 黜免 chù 揣摩 chuǎi 椽子 chuán 啜泣 chuò .宽绰 chuò 伺候 cì 淙淙流水 cóng 一蹴而就 cù 璀璨 cuǐ 挫折cuò 逮捕 dài 殚思极虑 dān 肆无忌惮 dàn 档案 dàng 追悼 dào 瓜熟蒂落 dì 缔造 dì 玷污 diàn 订正 dìng 恫吓 dòng 踱步 duó 兑换 duì 婀娜nuó 扼要 è 菲薄 fěi 沸点 fèi氛围 fēn 敷衍塞sè 凫水 fú 辐射fú     果脯 fǔ 随声附和hè 准噶尔 gá供认 gòng 口供 gòng 勾当 gòu 蛊惑 gǔ 商贾 gǔ 桎梏 gù 粗犷 gu ǎng 皈依 guī 瑰丽 guī 聒噪 guō 哈达 hǎ 尸骸 hái 引吭高歌 háng 沆瀣一气xiè 干涸 hé 一丘之貉 hé 上颌 hé 负荷 hè 蛮横 hèng 发横财 hèng 一哄而散 hòng 囫囵吞枣 hú lún 怙恶不悛hù quān 豢养 huàn 病人膏肓 huāng 讳疾忌医 huì 诲人不倦 huì 阴晦 huì 污秽 huì 混淆 xiáo 和泥 huó 搅和 huò 豁达 huò 畸形 jī 羁绊 jī无稽之谈 jī 跻身 jī 汲取 jí 即使 jí 嫉妒 jí 棘手 jí 贫瘠 jí 狼藉 jí 脊梁 jǐ 人才济济 jǐ 给予 jǐ 凯觎 jì yú 成绩 jì 雪茄 jiā 信笺 jiān 歼灭 jiān 草菅人命jiān 缄默 jiān 渐染 jiān 眼睑 jiǎn 间断 jiàn 矫枉过正 jiǎo 缴纳 jiǎo 校对 jiào 结果 jié 反诘 jié 拮据 jié 攻讦 jié 桔梗 jié 押解 jiè 情不自禁 jìn 长颈鹿 jǐng 杀一儆百 jǐng 强劲 jìng 劲敌 jìng 劲旅 jìng 痉挛 jìng 抓阄 jiū 针灸 jiǔ 韭菜 jiǔ 内疚 jiù 既往不咎 jiù 狙击 jū 咀嚼 jǔ jué 循规蹈矩 jǔ 矩形 jǔ 沮丧 jǔ 龃龉 jǔ yǔ 前倨后恭jù  镌刻 juān 隽永 juàn 角色 jué 角斗 jué 角逐 jué 倔强 jué jiàng 崛起 jué 猖獗 jué 一蹶不振 jué 诡谲 jué 矍铄 jué 攫取 jué 细菌 jūn 崇山峻岭 jùn 竣工 jùn 隽秀 jùn 同仇敌忾 kài 不卑不亢 kàng 可汗 kè hán 恪守 kè 倥偬 kǒng zǒng 会计 kuài 窥探 kuī 傀儡 kuǐ丢三落四 là 书声琅琅 láng 唠叨 láo 落枕 lào 奶酷 lào 勒索 lè 勒紧 lēi 擂鼓 léi 羸弱 léi 果实累累 léi 罪行累累 lěi 擂台 lèi 罹难 lí 潋滟 liàn 打量 liáng 量入为出 liàng 撩拨 liáo 寂寥 liáo 了望 liào 趔趄 liè qiè 恶劣 liè 雕镂 lòu 贿赂 lù 棕榈 lǘ 掠夺 lǜe 抹桌子 mā 阴霾 mái 埋怨 mán 耄耋 mào dié 联袂 mèi 扪心自问 mén 愤懑 mèn 蒙头盖脸 méng 靡费 mí 萎靡不振 mǐ 静谧 mì 分娩 miǎn 酩酊 mǐng dǐng 荒谬 mìù 脉脉 mò 抹墙 mò 蓦然回首 mò 牟取 móu 模样 mú 羞赧 nǎn 呶呶不休 náo 泥淖 nào 口讷 nè 气馁 něi 拟人 nì 隐匿 nì 拘泥 nì 亲昵 nì 拈花惹草 niān 宁死不屈 nìng 泥泞 nìng 忸怩 niǔ ní 执拗 niù 驽马 nú 虐待 nüè扒手 pá 迫击炮 pǎi 心宽体胖 pán 蹒跚 pán 彷徨 páng 炮制 páo 咆哮 páo xiào 炮烙 páo luò 胚胎 pēi 香喷喷 pèn 抨击 pēng 澎湃 péng pài 纰漏 pī 毗邻 pí 癖好 pǐ 否极泰来 pǐ 媲美 pì 扁舟 piān 大腹便便 pián 剽窃 piāo 饿殍 piǎo 湖泊 pō 居心叵测 pǒ 糟粕 pò 解剖 pōu 前仆后断 pū 奴仆 pú 风尘仆仆 pú 玉璞 pú 匍匐 pú fú 瀑布 pù 一曝十寒 pù 休戚与共 qī 蹊跷 qī qiao 祈祷 qí 颀长 qí 岐途 qí 绮丽 qǐ 修葺 qì 休憩 qì 关卡 qiǎ 悭吝 qiān 掮客 qián 潜移默化qián 虔诚 qián 天堑 qiàn 戕害 qiāng 强迫 qiǎng 勉强 qiǎng 强求 qiǎng 牵强附会 qiǎng 襁褓 qiǎng 翘首远望 qiáo 讥诮 qiào 怯懦 qiè 提纲挈领 qiè 锲而不舍 qiè 惬意 qiè 引擎 qíng 亲家 qìng 祛除 qū 黢黑 qū 水到渠成 qú 清癯 qú 瞿塘峡 qú 通衢大道 qú 龋齿 qǔ 面面相觑 qù 债券 quàn 商榷 què 逡巡 qūn 麇集 qún` 围绕 rào 荏苒 rěn rǎn 稔知 rěn 妊娠 rèn shēn 仍然 réng 冗长 rǒng 缫丝 sāo 稼穑 jià sè 堵塞 sè 刹车 shā 芟除 shān 潸然泪下 shān 禅让 shàn 讪笑 shàn 赡养 shàn 折本 shé 慑服 shè 退避三舍 shè 海市蜃楼 shèn 舐犊之情 shì 教室 shì 有恃无恐 shì 狩猎 shòu 倏忽 shū 束缚 shù fù 刷白 shuà 游说 shuì 吸吮 shǔn 瞬息万变 shùn 怂恿 sǒng yǒng 塑料 sù 簌簌 sù 虽然 suī 鬼鬼崇崇 suì 婆娑 suō 鞭挞 tà 熏陶 táo 体已 tī 孝悌 tì 倜傥 tì tǎng 恬不知耻 tián 殄灭 tiǎn 轻佻 tiāo 调皮 tiáo 妥贴 tiē 请帖 tiě 字贴 tiè 恸哭 tòng 如火如荼 tú 湍急 tuān 颓废 tuí 蜕化 tuì 囤积 tún 逶迤 wēi yí 崔嵬 wéi 冒天下之大不韪wěi 为虎作伥 wèi chāng 龌龊 wò chuò 斡旋 wò 深恶痛疾 wù 膝盖 xī 檄文 xí 狡黠 xiá 厦门 xià 纤维 xiān wéi 翩跹 xiān 屡见不鲜 xiān 垂涎三尺 xián 勾股弦 xián 1鲜见 xiǎn 肖像 xiào 采撷 xié 叶韵 xié 纸屑 xiè 机械 xiè 省亲 xǐng 不朽 xiǔ 铜臭 xiù 星宿 xiù 长吁短叹 xū 自诩 xǔ 抚恤金 xù 酗酒 xù 煦暖 xù 眩晕 xuàn yùn 炫耀 xuàn 洞穴 xué 戏谑 xuè 驯服 xùn 徇私舞弊xùn 倾轧 yà 揠苗助长 yà 殷红 yān 湮没 yān 筵席 yán 百花争妍 yán 河沿 yán 偃旗息鼓 yǎn 奄奄一息 yǎn 赝品 yàn 佯装 yáng 怏怏不乐 yàng 安然无恙 yàng 杳无音信 yǎo 窈窕yǎo tiǎo 发虐子 yào 耀武扬威 yào 因噎废食 yē 揶揄 yé yú 陶冶 yè 呜咽 yè 摇曳 yè 拜谒 yè 笑靥 yè 甘之如饴 yí 颐和园 yí 迤逦 yǐ lǐ 旖旎 yǐ nǐ 自怨自艾 yì 游弋 yì 后裔 yì 奇闻轶事 yì 络绎不绝 yì 造诣 yì 友谊 yì 肄业 yì 熠熠闪光 yì 一望无垠 yín 荫凉 yìn 应届 yīng 应承 yìng 应用文 yìng 应试教育 yìng 邮递员 yóu 黑黝黝 yǒu 良莠不齐 yǒu 迂回 yū 向隅而泣 yú 愉快 yú 始终不渝 yú 逾越 yú 年逾古稀 yú 娱乐 yú 伛偻 yú lǚ 舆论 yú 尔虞我诈 yú 囹圄 yǔ 参与 yù 驾驭 yù 家喻户晓 yù 熨贴 yù 寓情于景 yù 鹜蚌相争 yù 卖儿鬻女 yù 断瓦残垣 yuán 苑囿 yuàn yòu 头晕 yūn 晕船 yùn 酝酿 yùn niàng 扎小辫 zā 登载 zǎi 载重 zài 载歌载舞 zài 怨声载道 zài 拒载 zài 暂时 zàn 臧否 zāng pǐ 宝藏 zàng 确凿 záo 啧啧称赞 zé 谮言 zèn 憎恶 zēng 赠送 zèng 挣扎 zhá 札记 zhá 20.咋舌 zé 择菜 zhái 占卜zhān 客栈 zhàn 破绽 zhàn 精湛 zhàn 颤栗 zhàn 高涨 zhǎng 涨价 zhǎng 着慌 zháo 沼泽 zhǎo 召开 zhào 肇事 zhào 动辄得咎 zhé jiù 蛰伏 zhé 贬谪 zhé 铁砧 zhēn 日臻完善 zhēn 甄别 zhēn 箴言 zhēn 缜密 zhěn 赈灾 zhèn 症结 zhēng 拯救 zhěng 症候 zhèng 诤友 zhèng 挣脱 zhèng 脂肪 zhī 踯躅 zhí zhú 近在咫尺 zhǐ 博闻强识 zhì 标识 zhì 脍炙人口 zhì 鳞次栉比 zhì 对峙 zhì 中听 zhòng 中肯 zhòng 胡诌 zhōu 啁啾 zhōu 压轴 zhòu 贮藏 zhù 莺啼鸟啭 zhuàn 撰稿 zhuàn 谆谆 zhūn 弄巧成拙 zhuō 灼热 zhuó 卓越 zhuó 着陆 zhuó 穿着打扮 zhuó 恣意 zì 浸渍 zì 作坊 zuō


二、写一写——字形

盘点一:常见易错两字词语


安详 舶品 妨碍 重叠 粗犷 

蜂拥 针砭 覆盖 震撼


覆灭 辐射 凑合 松弛 脉搏 

家具 欣赏 即使 谜团


气概 追溯 精粹 偶尔 迁徙 

擅长 瞭望 沉湎 诵读


杀戮 坐落 痉挛 平添 雾凇 

精简 蓝天 啰唆 修葺


增值 青睐 趟水 旋律 赝品 

发轫 宣泄 夜宵 寒暄


元宵 九霄 荧光 急躁 赃款 

坐镇 就绪 九州 悄然


竣工 编纂 恪守 蛰伏 表率 

原型 附加 风声 委屈


桃园 直言 褴褛 经纬 陈规 

义气 剧增 具备 精心


渊源 音讯 付出 俯视 抱怨 

留恋 往返 株连 部署


浪费 刻画 晋升 浏览 参与 

赋予 竣工 讲义 戡乱


车蓬 诓骗 妥帖 投诚 冷漠 

孤僻 陷阱 装潢 橘子


偶像 梦魇 忤逆 置喙 什物 

般配 凌厉 懵懂 干涸


睿智 池塘 楹联 矫情 证券 

蹂躏 深邃 联袂 璀璨


盘桓 羸弱 经典 纯朴 忌讳 

砥砺 刍议 闲暇 徇私


切磋 招募 怅惘 辍学 海涵 

连锁 切身 特聘 申说


回馈 翱翔 沉湎 福祉 梗概 

箴言 赫然 摄取 颓唐


慰藉 荧屏 边陲 船舱 稼穑 

皇历 通缉 砂糖 勘察


通牒 挤兑 敲诈 枢纽 怠慢 

零售 弹劾 学籍 偏袒


抱负 署名 威慑 蒙昧 端详 

斑驳 晦涩 精湛 跻身


艺苑 彗星 陨落 赡养 恣意 

斡旋 涵养 赔偿 寥廓


煦暖 靓丽 裨益 谗言 临摹 

脉络 拇指 影碟 辞书


摈弃 殉情 聒噪 矜持 蛊惑 

敦促 遐想 奚落 整饬


淤积 矫健 联结 融资 传诵 

繁衍 坚韧 隽永 马厩


盘点二:常见易错三字词语


莫须有 破天荒 黄粱梦 掉书袋 

白炽灯 孵化器 入场券


度假村 压轴戏 喝倒彩 杀手锏 

坐标系 编辑室 协奏曲


势利眼 圆舞曲 满堂彩 舶来品 

混合物 三部曲 井冈山


纪录片 性子躁 暴发户 练习簿 

哈密瓜 沙家浜 必需品


身份证 明信片 文绉绉 照相机 

一炷香 座右铭 白内障


孤零零 鱼水情 笑眯眯 林阴道 

一番话 水蒸气 亲和力


脾气躁 订计划 黄澄澄 绿茵场 

抠字眼 殊不知 冠名权


放空炮 唱双簧 跑龙套 碰钉子 

辩证法 金刚钻 烟幕弹


洽谈会 水龙头 挖墙脚 雄赳赳 

荧光屏 骈俪文 烂摊子


锦标赛 保鲜膜 博士后 喜盈门 

口头禅 倒计时 冷不防


概念化 珊瑚礁 兜圈子 走一趟 

破天荒 侃大山 互联网


盘点三:常见易错四字词语


唉声叹气 按兵不动 黯然失色 

飞扬跋扈 纵横捭阖 民生凋敝


敝帚自珍 略见一斑 班师回朝 

并行不悖 英雄辈出 关怀备至


信心倍增 白璧微瑕 金碧辉煌 

群贤毕至 筚路蓝缕 刚愎自用


明辨是非 按部就班 无精打采 

张灯结彩 为虎作伥 得不偿失


瞠目结舌 计日程功 纵横驰骋 

一筹莫展 相形见绌 川流不息


鞠躬尽瘁 措手不及 披星戴月 

穷兵黩武 出尔反尔 要言不烦


流言蜚语 发愤图强 奋发有为 

名列前茅 重蹈覆辙 言简意赅


如鲠在喉 沽名钓誉 事必躬亲 

蛊惑人心 阴谋诡计 引吭高歌


一丘之貉 老奸巨猾 焕然一新 

涣然冰释 病入膏肓 和盘托出


和衷共济 随声附和 貌合神离 

前仰后合 天网恢恢 融会贯通


拾人牙慧 无稽之谈 畸形发展 

愤世嫉俗 若即若离 声名狼藉


迫不及待 故伎重演 既往不咎 

继往开来 汗流浃背 草菅人命


艰苦奋斗 精兵简政 弱不禁风 

噤若寒蝉 不胫而走 泾渭分明


笑容可掬 绝无仅有 同仇敌忾 

功亏一篑 万籁无声 鞭辟入里


不寒而栗 厉行节约 雷厉风行

再接再厉 变本加厉 励精图治


浮想联翩 流连往返 寥寥无几 

流芳百世 光怪陆离 语无伦次


美轮美奂 满腹经纶 蒙昧无知 

个中三昧 所向披靡 靡靡之音


弥天大谎 秘而不宣 绵里藏针 

勉为其难 不名一文 莫名其状


死不瞑目 苦思冥想 漠不关心 

墨守成规 剑拔弩张 如法炮制


路有饿殍 出奇制胜 出其不意 

提纲挈领 呼天抢地 怙恶不悛


委曲求全 理屈词穷 当仁不让 

有恃无恐 各行其是 惹是生非


无事生非 文过饰非 拭目以待 

各抒己见 众口铄金 毛骨悚然


鬼鬼祟祟 纷至沓来 恬不知耻 

暴殄天物 铤而走险 走投无路


如火如荼 按图索骥 老马识途 

蜕化变质 惘然若失 痴心妄想


蔚然成风 文恬武嬉 好高骛远 

趋之若鹜 应接不暇 瑕瑜互见


大显身手 响彻云霄 销声匿迹 

惟妙惟肖 不肖子孙 别出心裁


喧宾夺主 大事渲染 循规蹈矩 

寻章摘句 徇情枉法 桀骜不驯


湮没无闻 察言观色 和颜悦色 

祸国殃民 泱泱大国 杳无音信


开门揖盗 甘之如饴 贻笑大方 

苦心孤诣 意气用事 义愤填膺


万马齐喑 记忆犹新 怨天尤人 

良莠不齐 坐收渔利 向隅而泣


缘木求鱼 戒骄戒躁 以身作则 

沾沾自喜 相得益彰 明火执仗


乌烟瘴气 昭然若揭 动辄得咎 

饮鸩止渴 旁征博引 支离破碎


仗义执言 趾高气扬 炙手可热 

鳞次栉比 闲情逸致 专心致志


衷心感谢 莫衷一是 一见钟情 

老态龙钟 摩肩接踵 惴惴不安


摇摇欲坠 真知灼见 越俎代庖 

虚左以待 销赃灭迹 另起炉灶


盘点四:常见易错多字词语


一不做二不休 一失足成千古恨 

一着不慎满盘皆输 一言以蔽之 

一夫当关万夫莫开 一叶障目不见泰山 

一言既出驷马难追 一张一弛文武之道 

人无远虑必有近忧 万变不离其宗 

三折肱为良医 上梁不正下梁歪 

口惠而实不至 万事俱备只欠东风  

无立锥之地 千里之堤溃于蚁穴 

己所不欲勿施于人 习惯成自然 

小不忍则乱大谋 手无缚鸡之力 

不敢越雷池一步 不入虎穴焉得虎子  

不足为外人道 化干戈为玉帛  

月晕而风础晕而雨 风马牛不相及  

为渊驱鱼为丛驱雀 心有余而力不足  

心有灵犀一点通 水能载舟亦能覆舟  

可望不可即 以子之矛攻子之盾 

巧妇难为无米之炊 功到自然成  

不可同日而语 冒天下之大不韪  

失之东隅收之桑榆 宁为玉碎不为瓦全  

生于忧患死于安乐 皮之不存毛将焉附  

毕其功于一役 有过之无不及  

百足之虫死而不僵 吃一堑长一智 

有则改之无则加勉 百思不得其解  

有志者事竟成 是可忍孰不可忍  

多行不义必自毙 城门失火殃及池鱼  

行百里者半九十 庆父不死鲁难未已  

迅雷不及掩耳 防民之口甚于防川  

尽信书不如无书 拒人千里之外  

仁者见仁智者见智 近朱者赤近墨者黑  

出生牛犊不怕虎 言者谆谆听者藐藐  

识时务者为俊杰 言而无文行而不远  

言者无罪闻者足戒 取之不尽用之不竭 

事实胜于雄辩 英雄所见略同 

呼之即来挥之即去 明修栈道暗渡陈仓  

金玉其外败絮其中 学而优则仕  

放下屠刀立地成佛 放之四海而皆准  

牵一发而动全身 挟天子以令诸侯 

胜不骄败不馁 狡兔死良狗烹  

前世不忘后世之师 差之毫厘谬以千里  

恨铁不成钢 既来之则安之  

桃李不言下自成蹊 疾风知劲草  

海水不可斗量 盛名之下其实难副  

眼不见为净 偷鸡不成蚀把米 

欲加之罪何患无辞 情人眼里出西施  

赔了夫人又折兵 黑云压城城欲摧 

智者千虑必有一失 谦受益满招损  

道不同不相为谋 道高一尺魔高一丈  

富贵不能淫 精诚所至金石为开  

醉翁之意不在酒 燕雀安知鸿鹄之志 

鞠躬尽瘁死而后已 糟糠之妻不下堂  

鹬蚌相争渔人得利 翻手为云覆手雨  

天网恢恢疏而不漏 五十步笑百步 

不经一事不长一智 水火不相容 

反其道而行之 司马昭之心路人皆知 

防患于未然 求大同存小异 

茕茕孑立形影相吊 图穷匕首见


声明:本文内容综合自网络,由高考直通车团队(微信公众号:gkztcwx)排版编辑,转载请注明来源,如有侵权,请及时联系管理员处理。


注:原文章转载于 高考直通车,如有问题请联系我们,邮箱songchunlin@changingedu.com

轻轻名师 为您而选

轻轻有着严苛的教师选聘制度,每个合作老师都经过严格的资质审核、笔试和面试。

查看更多好老师

选择城市

以上没有您的城市?可以点击选择其他城市

请验证手机号登录/注册
获取验证码
确认
收不到验证码?咨询轻轻客服 >>

轻轻助手

快速找个好老师